สัปดาห์ที่ 10 เกมมอนซ่อนผ้า (7/1/2558)

สวัสดีครับ

วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ผมสอนวิชาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครับ ผมได้ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับนันทนาการครับเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคล้ายและสนุกสนานครับ

ผมได้ให้นักเรียนเล่นเกมมอนซ่อนผ้า เป็นเกมที่นักเรียนเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้ว นักเรียนทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินมากครับ ผมนั่งดียังยิมและหัวเลาะไปกับนักเรียนโดยเลยครับ (7/1/2558)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)