ความเห็นล่าสุด


สวัสดีครับ คุณสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

มันเป็นรายการที่ดีและสนุกมาก ๆ เลยครับ

สวัสดีครับ คุณชัยณรงค์ คำตา

ตั้งใจและต้องใจเย็น ถึงจะออกมาดี เชื่อผม ผมเรียนมา เข้าใจตรงกันนะ

สวัสดีครับ คุณ สิทธิศักดิ์ ดอกหอม

จงมุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่คุณตั้งไว้ ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครับ

สวัสดีครับ คุณวีระพันธ์ จอมจิตร

ถ้าว่างก็ชวนผมไปเลี้ยงผมบ้างนะครับ

เรียน อาจารย์ประจํารายวิชา Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๓ ของผมชื่อ

“บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 1/2557)”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5801-e53181023

และ

บล็อกที่ ๔ ของผมชื่อ

“บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม… (ภาคเรียนที่ 2/2557)”

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e53181023

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

(06/02/2557) 10:04

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181023

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

แจ้งการแก้ไข 06/02/57 เวลา 9:34 นาที

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181023

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม

วันและเวลาที่แจ้ง 27/01/57 เวลา 29:29 นาที

พ่อแม่คือที่สุดในชีวิตผม ไม่มีอะไรมียิ่งใหญ่เท่ากับ “พ่อแม่”

สวัสดีครับ คุณ สรรเสริญ นิรมลมณฑล

ขอให้คุณเจอแต่สิ่งที่ดี ในปี 2557 ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณ ชฎาพร ใจนันตา

เป็นการกระทำที่ดีมาก ๆ ควรทำดีต่อไปนะครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณ ธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี

ความกตัญญของคุณ จะเป็นเครื่องนำพาความสำเร็จมาให้คุณ

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณ กานตพงศ์ อาจองกุล

ในเมื่อสิ่งที่คุณทำ เป็นสิ่งที่ดี ขอให้คุณเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณ สมพงษ์ ตระการศุภกร

เป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ต่อตนเอง คุณควรทำดีต่อไป

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณศราวุธ นันตากาศ

คุณทำต้องดี แล้วครับ ควรทำดีต่อไปนะครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณ ชฎาพร ใจนันตา

ผมอ่านแล้วรู้สึก รักพ่อและคิดถึงพ่อ เลยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี