นิราศเมียนมาร์ (๒๒)

43) ย่างกุ้งแน่น เกินจัด ขัดเกินแก้

จึงเปลี่ยนแปร เนปิดอว์ ขอรังสรรค์

จากย่างกุ้ง มุ่งหน้า มาครึ่งวัน

ฐานที่มั่น ฟันเฟือง เรืองวิไล

แหล่งปกครอง จองจัด คัดสรรไว้

ย่างกุ้งได้ เมืองเก่า เล่าขานไข

แหล่งท่องเที่ยว ทรงค่า น่าเที่ยวไป

อนุรักษ์ไว้ รองรับ จับเรื่องทัวร์

44) เขตเมืองเก่า เล่าเรื่อง อันเรืองรุ้ง

ความเฟื่องฟุ้ง คุ้งแคว แลสลัว

ศิลป วัฒนธรรม นำพันพัว

ระลึกตัว รู้คุณ มาจุนเจือ

ย้ายเมืองหลวง ลดแออัด จัดเขตง่าย

ไม่ทำลาย ของเก่า คราวหลงเหลือ

ชเวดากอง ทองเจดีย์ มีจุนเจือ

คอยเอื้อเฟื้อ ศรัทธา มหาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดี