กาพย์แก้วกวีกานต์ (๕๘)

"ผีตาโขน โพนชัย

สร้างขึ้นไว้ ได้ชมกัน

ด่านซ้าย พิพิธภัณฑ์

ความสำคัญ บุญผะเหวด

เวสสันดร ลาป่า

ผีตามมา นคเรศ

อาลัย รักพระเวส

จึงเกิดเหตุ ผีตามคน"

1/1/58

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย

อ.ด่านซ้าย จ.เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)