สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๘๙)

"สุรีย์แจ้ง แสงทอง ส่องวันใหม่

สุขฤทัย ใสกระจ่าง สร้างความหวัง

ตะวันงาม ยามเช้า เร้าพลัง

ลืมความหลัง ตั้งใจ ปีใหม่กัน

รวมกำลัง ตั้งมั่น กันต่อสู้

สติรู้ คู่ปัญญา พาสุขสันต์

พลังแรง แกร่งสุด ดุจตะวัน

คว้าความฝัน อันมีค่า มาเชยชม"

Morning exercise 4/1/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)