ขอบคุณ สิ่งดีๆ ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตามที่ได้บันทึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เป็นรายเดือน ในบันทึกตั้งแต่เดือน

มกราคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582338

กุมภาพันธ์ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582342

มีนาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582343

เมษายน ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/582445

พฤษภาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582446

มิถุนายน ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582448

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582616

สิงหาคม ๒๕๕๗ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582666

กันยายน ๒๕๕๗ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582667

สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ขอขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นของผู้เขียน คือ ขอบคุณคุณพี่วัชรี ที่แนะนำให้ผู้เขียนได้รู้จักบัญชีครัวเรือน และผู้เขียนพยายามลองทำบัญชีครัวเรือนแบบของผู้เขียนเอง ทำให้ได้กำหนดรายจ่ายของผู้เขียนเองได้ไม่ให้เกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์โดยการหาวิธีการประหยัดสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิต

ขอขอบคุณผู้คิดและพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต อาจารย์หมอวิไลพร ที่แนะนำและสอนให้ผู้เขียนรู้จักการใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต เพราะต่อมาทำให้ได้สามารถใช้โปรแกรมเอ็กเซลมาใช้ในการทำบัญชีครัวเรือน

ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่สอนให้ผู้เขียนรู้จักวิธีดำรงชีวิตแบบไม่ใช้จ่ายเงินเกินรายรับ

ขอขอบคุณสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตที่ผ่านมา ทำให้ผู้เขียนระมัด ระวังในเรื่องนี้ ในฐานะมนุษย์เงินเดือน

ขอขอบคุณเพื่อนขอด ที่มาชวนไปทำบุญทอดกฐินที่วัดป่านาคำน้อย อำเภอ จังหวัดอุดรธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้สูงอายุความเห็น (0)