ขอบคุณ สิ่งดีๆ ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตามที่ได้บันทึกขอบคุณสิ่งดีๆในเดือนต่างๆประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปี คือ

มกราคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582338

กุมภาพันธ์ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582342

มีนาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582343

เมษายน ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/582445

พฤษภาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582446

สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเดือนกลางปีที่ทำหน้าที่หลัก คือ การดูแลพ่อและแม่

ดังนั้น จึงขอขอบพระคุณพ่อและแม่ที่มีอายุยืน ทำให้เราได้มีโอกาสดูแล เรียนรู้วิธีการต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุ

สำหรับปีนี้ เดือนมิถุนายน จังหวัดขอนแก่น ฝนยังคงตกในปริมาณที่มากพอสมควร จึงขอขอบคุณน้ำฝนที่ช่วยรดน้ำต้นไม้

ขอขอบคุณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังไว้วางใจเชิญเข้าไปร่วมประชุมเพื่อให้คำปรึกษาที่คณะฯ ๑ ครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้สูงอายุความเห็น (0)