ขอบคุณ สิ่งดีๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"ถ้ามีสติ มีปัญญา ตัณหา ก็มีโอกาสพลิกกลายเป็นฉันทะ ปราถนา ยินดีที่จะได้ทำเหตุ แต่ไม่โลภในผล"

หลังจากที่ได้บันทึก สิ่งดีๆ ในเดือนมกราค ๒๕๕๗ ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582338

ไว้แล้ว

มาดูกันที่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่ามีอะไรที่ขอขอบคุณกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อันดับแรก ขอขอบคุณ เวลาดีๆของตนเองที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือ ซีเครต ฉบับวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เขียนโดย พิทยากร ลีลาภัทร์ มีข้อความที่ชอบที่เขียนไว้ว่า

"ถ้ามีสติ มีปัญญา ตัณหา ก็มีโอกาสพลิกกลายเป็นฉันทะ ปราถนา ยินดีที่จะได้ทำเหตุ แต่ไม่โลภในผล"

เรื่องนี้ เมื่ออ่านแล้ว ทำให้ต้องจดบันทึกไว้ เพื่อเตือนสติตนเอง ให้พยายามมีสติอยู่เสมอ การมีสติ ไม่เพียงแต่พยายามทำสิ่งดีเท่านั้น เพราะ ถ้ามีสติ มีปัญญา ตัณหายังมีโอกาสพลิกกลายเป็นฉันทะได้อีกด้วย ซึ่งฉันทะ นั้น เป็นสิ่งที่ปราถนา ยินดีที่จะทำเหตุแต่ไม่โลภในผล และหากใครสามารถทำเช่นนี้ได้ นับว่าเป็นมนุษย์ที่สุดยอดจริงๆ

ขอขอบคุณ สาระ นี้ค่ะ

ขอขอบคุณอากาศดีๆในช่วงฤดูหนาว เพราะต้นไม้ที่ปลูกไว้งามจนได้รับทั้งผักและผลไม้มารับประทานได้

ขอขอบคุณพลังที่มีในตนให้ช่วยดูแลพ่อแม่ได้ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้สูงอายุความเห็น (0)