ขอบคุณ สิ่งดีๆ ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผ่านมาจนถึงเดือนที่ ๘ หลังจากบันทึกมา เรื่อยๆบันทึก คั้งแต่ เดือน

มกราคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582338

กุมภาพันธ์ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582342

มีนาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582343

เมษายน ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/582445

พฤษภาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582446

มิถุนายน ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582448

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582616

สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เดือนนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกเดือนดีๆเพราะสิ่งดีๆที่ขอขอบคุณ คือ

ขอขอบคุณน้อง น้องสะใภ้และหลานที่ได้พาแม่ไปวัดมหาเจดีย์ชัยมงคล จนได้ภาพที่น่าประทับใจแต่ไม่ได้ภาพจริง คือ แม่ขึ้นขี่หลังน้องชายคนเล็ก เพราะเดินขึ้นเขาไปบนวัดจนอ่อนแรง ได้เพียงภาพหลานจูงย่า

ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ชวนไปเที่ยววัดพระศรีสรรเพชร จังหวัดอยุธยา จนได้ภาพสวยงามนี้มา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้สูงอายุความเห็น (0)