ขอบคุณ สิ่งดีๆ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตามที่ได้บันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับผู้เขียนตั้งแต่ครึ่งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ตั้งแต่เดือน

มกราคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582338

กุมภาพันธ์ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582342

มีนาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582343

เมษายน ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/582445

พฤษภาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582446

มิถุนายน ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582448

แล้วนั้น ตามที่ได้ค้นบันทึกต่างๆที่เขียนไว้ พบว่าในเดือนกรกฎาคม ผู้เขียนไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากไปกว่าการดูแลพ่อและแม่ เพราะฉะนั้น บุคคลที่ต้องขอขอบคุณในเดือนนี้ที่จะลืมไม่ได้คือ ขอบคุณแพทย์ ขอบคุณพยาบาลและขอบคุณบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณธแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมข.ทุกท่านที่ช่วยรักษาพยาบาล พ่อ แม่ และผู้เขียน ตลอดจน ผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ พนักงานที่ช่วยเข็นผู้ป่วย เจ้าหน้าที่อื่นๆ ได้ดูแลผู้ป่วยอย่างดี บุญกุศลใดที่ท่านเหล่านี้ได้ทำ ขอให้ท่านจงประสบแต่สิ่งดีๆ ด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้สูงอายุความเห็น (0)