ขอบคุณ สิ่งดีๆ ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สอนให้ผู้เขียนให้สามารถมาเขียนคำขอบคุณได้สิ่งดีๆต่างๆได้ในบันทึกตั้งแต่เดือน

มกราคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582338

กุมภาพันธ์ ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582342

มีนาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582343

เมษายน ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/582445

พฤษภาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582446

มิถุนายน ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582448

กรกฎาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582616

สิงหาคม ไว้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/582666

และสำหรับเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการ และขอขอบคุณ คุณอุดม ต้นกันยา ที่ติดต่อให้ผู้เขียนได้ไปร่วมงานเกษียณอายุราชการ ซึ่งสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นให้กับผู้เกษียณราชการในปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ คือ คุณพี่รจนา ศรีสันติสุข คุณศิริ เกตุประยูร และนางยุวดี สิงจันลา

ขอขอบคุณน้องๆทุกคนในคณะฯที่ร่วมกันลงขันกันเพื่อนำเงิน ลงแรง ประสานงานกัน เพื่อจัดงานเกษียณอย่างไม่เป็นทางการ ในครั้งนี้

ขอขอบบุคลากรคณะฯและโรงพยาบาลทันตกรรมที่ร่วมกันจัดงานสำหรับผู้เกษียณด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้สูงอายุความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่เขียนเรื่องดีๆให้อ่านครับ