๕ ทำและ ๕ ไม่ทำ?

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
๕ ทำและ๕ไม่..ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง..มีภูมิต้านทานโรคสูงและลดความเสี่ยง

วันนี้...วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ" ซึ่งได้ใช้วันที่ ... "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" ... เสด็จมาทรงเปิดอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ .... ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2511 … โดย ฯพณฯ คุณพระบำราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอ บรมราชานุญาตพระราชทานถือเอา เป็นวันรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการมานานกว่า 40 ปีมาแล้ว

"โรคมะเร็ง" ... เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย เนื่องจากมีแนวโน้มอัตราการเกิดของโรคเพิ่มขึ้น .... โดยมะเร็งที่พบบ่อยใน

- ชาย คือ...มะเร็งตับ .... มะเร็งปอด...มะเร็งลำไส้และมะเร็งต่อมลูกหมาก

- หญิง คือ .... มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

เนื่องจากโรคมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจาก... "พฤติกรรมส่วนตัว" ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ ... "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"... เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ...เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้สามารถ .. "ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง"... ความพิการและอัตราการตายจากโรคมะเร็ง และโดยทั่วไปโรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกและด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าจึงเป็นความหวังของผู้ป่วย แต่เหนืออื่นใดการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติก็ยังจำเป็นในภาวการณ์นั้น ...ผู้ป่วยหลายคนที่มีกำลังใจและหมั่นสำรวจจิตใจให้แจ่มใสได้ก็จะทำให้ชะลอการขยายตัวของโรคร้ายได้ ยิ่งดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้ทรุดโทรม....ก็ยิ่งทำให้โรคร้ายไม่สามารถเติบโตได้ ...ตลอดจน... "การใส่ใจกับอาหารที่รับประทาน" ก็จะทำให้มีอายุยืนได้ ค่ะ

ปีนี้ รตม.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข...เชิญชวนประชาชนทุกท่านปฏิบัติตัวตามหลัก "๕ ทำและ๕ ไม่..ห่างไกลมะเร็ง" เป็นนโยบายสาธารณสุขที่สำคัญ...ในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง... โดยมีหลักดังนี้

๕ ทำ ได้แก่

1. ออกกำลังกายให้เป็นนิจ

2. ทำจิตใจให้แจ่มใส

3. กินผักผลไม้

4. อาหารหลากหลาย

5. ตรวจร่างกายเป็นประจำ


๕ไม่ได้แก่

1. ไม่สูบบุหรี่

2. ไม่มีเซ็กส์มั่ว

3. ไม่มั่วสุรา

4. ไม่ตากแดดจ้า

5. ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ

(ขอบคุณภาพ จาก http://www.mengrailab.com/)


สรุปได้ว่า ...วันนี้วันที่ 10 ธันวาคม เป็น วันรัฐธรรมนูญ และยังเป็น...วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ด้วยนะคะ...เพื่อสุขภาพที่ดีเรา...ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหามะเร็งในระยะแรกนะคะ .... ในขณะที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ การปฏิบัติดังกล่าว คือ "๕ ทำและ๕ไม่" จะช่วยให้..ร่างกายของเรามี "สุขภาพแข็งแรง ... มีภูมิต้านทานโรคสูงและลดความเสี่ยง".... จากโรคมะเร็งได้ค่ะ


ขอบคุณค่ะ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณหมอเปิ้นทีมอบสิ่งดีๆให้อ่าน

ดีมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ

5 ทำ 4 ไม่

คนไทยเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับ

หนังสือฝากไว้ที่พี่ก่อนนะครับ มกราคม นัดเจอกันดีกว่าครับ

เย้ๆๆ

ขอบคุณสาระดีๆมีประโยชน์เพื่อสุขภาวะที่มีความสุขค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ อจ.นุ มากๆๆ ค่ะ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ...
อ่านแล้ว ห่วงสุด ห่วงตนเองเรื่องมะเร็งลำไส้แหละครับ 55