(86) 'พูดให้เห็นภาพ' เพื่อสื่อสารให้เข้าใจ

เมื่อดิฉันวิเคราะห์ว่าตนเองมีจุดอ่อนก็พยายามแก้ไขมาตลอด ถึงวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นบ้าง .. แต่เพื่อให้ทราบชัดว่าจุดอ่อนนั้นยัง 'คงอยู่' มากน้อยเพียงใด จึง 'พูดให้เห็นภาพ (Figurative speech)' ผ่านบทความที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้

ช่วงนี้ดิฉันกำลังทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรพยาบาล เมื่อเริ่มวิเคราะห์ SWOT จริงๆ ก็พบปัญหาบางอย่างที่ยากอธิบาย เหตุเพราะไปแตะถูก 'ตัวตน' ในจุดที่ยากจะยอมรับได้ จึงพยายามหากลยุทธ์ที่จะอธิบายให้ผู้บริหารเข้าใจ

แต่ยากที่จะหาคำอธิบาย ยากมากค่ะ .. เพราะดิฉันเป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว บางทีมารู้ตัวอีกทีเมื่อข้ามมิติของความคิดนั้นไปแล้ว (ประโยคหลังนี้ตั้งใจพูดให้เกินจริง เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงค่ะ)

ในบทความ "ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา" พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ท่านบรรยายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ไว้ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2546 ท่านแนะนำให้พระธรรมทูตวิเคราะห์ตนเอง มีอะไรเป็นจุดเด่น เก่งด้านไหน ให้ใช้ความเก่งที่สอดคล้องกับโอกาสไปสร้างประโยชน์ สอนให้ผู้ฟังเข้าใจ ยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีของท่าน ท่านมีความคิดหรือมีไอเดีย (idea) เป็นจุดแข็ง แต่เป็นจุดอ่อนที่ยากจะสื่อสารให้คนตามทัน ท่านเสนอแนะวิธีแก้จุดอ่อนของตนเองให้ สำหรับดิฉัน ไม่อาจจะเทียบว่าคล้ายท่าน เพราะอาการหนักมากค่ะ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดิฉันสามารถทำงานยากๆ ให้สำเร็จได้โดยลำพัง ในขณะที่บางคนต้องอาศัยกองหนุนและทรัพยากรมากมาย ดิฉันใช้เวลาทำงานนั้นๆ น้อยมากจนผู้บริหารออกปากชมว่า "เสร็จแล้วหรือ ทำเร็วจัง" ในขณะที่บางคนที่รับงานเดียวกันเพิ่งจะเริ่มหรือยังไม่เริ่มงานด้วยซ้ำ ดิฉันทำงานอย่างมีความสุขในขณะที่บางคนต้องทุกข์ใจที่กับงานที่ยากเกินไป ฯลฯ

อย่าเพิ่งรู้สึกรำคาญนะคะ เพราะเป็นเรื่องจริง !

ใครๆ ต่างคิดว่าเรื่องนี้เป็นจุดแข็ง แต่มันเป็นจุดอ่อน ดังที่พระเทพโสภณบรรยาย หากดิฉันประมาณว่างานนั้นจะเสร็จภายในเวลาเท่าใดก็จะต้องขอเวลาทำอย่างน้อย 2 เท่าของระยะเวลาจริง ไม่ได้คิดอ้อยอิ่งเอาเปรียบผู้อื่น แต่เพื่อไม่ให้เป็น 'แกะดำ' ในฝูงแกะขาวที่สวยงาม ดิฉันเป็นมนุษย์สังคมและต้องการการยอมรับดังเช่นทุกท่านค่ะ

อันที่จริง นอกจากพระเทพโสภณจะแนะนำให้วิเคราะห์ตนเองแล้ว ท่านยังแนะนำให้แก้ไขจุดอ่อนด้วย เ มื่อดิฉันวิเคราะห์ว่าตนเองมีจุดอ่อนก็พยายามแก้ไขมาตลอด ถึงวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นบ้าง .. แต่เพื่อให้ทราบชัดว่าจุดอ่อนนั้นยัง 'คงอยู่' มากน้อยเพียงใด จึง 'พูดให้เห็นภาพ (Figurative speech)' ผ่านบทความที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้

ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่าน 'เห็นภาพ' นั้นหรือไม่ อย่างไร .. ท่านใดค้นหาความหมายที่ซ่อนในบทความนี้ได้ จะได้รับรางวัลเป็น surprise ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พูดให้ฟัง
ทำให้ดู
อยู่เป็นเพื่อน...

เป็นอีกหลักคิกนึ่งที่ผมถือปฎิบัติ
ถึงแม้วันนี้ จะเน้นการกำกับติดตามมากกว่าลงมือเอง
แต่หลักคิดสามวาทกรรมนั้น ก็อยู่ในหัวใจตราบวันนี้ ครับ