สัปดาห์ที่ 5 วันพ่อแห่งชาติ (5/12/2557)

สวัสดีครับ

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นทุกปี ครับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่น จังหวัดแพร่ ได้ทำกิจกรรมถวายพระพรเนื่อ

งในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557

(5/12/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)