(85) ขอบคุณที่ให้โอกาส(น้องๆ)ค่ะ

เปรียบเหมือนการคบเพื่อนชาย ก่อนเลื่อนขั้นให้เป็นแฟนหรือคู่รัก ก็ต้องดูใจกันก่อน แนะนำให้เพื่อนพ้องน้องพี่รู้จักช่วยกันดูช่วยกันวิพากษ์ เมื่อผ่านด่านนี้แล้วจึงแนะนำให้พ่อแม่รู้จักดูใจกันต่อก่อนแต่งงาน

'พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล .. ติดตามตัวชี้วัด วิเคราะห์และรายงาน..'

คือบทบาทหน้าที่ใหม่ของดิฉันในปีงบฯ 57 ยังมีหน้าที่อื่นอีกหลายอย่าง แต่เรื่องนี้สำคัญที่สุด ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน .. หลังจากที่เฝ้ารอคอยมานาน แสน นาน ค่ะ

หลังจากรวบรวม วิเคราะห์โน่น นี่ นั่น มาระยะหนึ่ง ก็ถึงเวลาจะนำมาเชื่อมโยงและจัดทำฉบับร่างบางประเด็น ขั้นตอนนี้ต้องการ 'ความเห็นต่าง' ที่หลากหลาย เปรียบเหมือนการคบเพื่อนชาย ก่อนเลื่อนขั้นให้เป็นแฟนหรือคู่รัก ก็ต้องดูใจกันก่อน แนะนำให้เพื่อนพ้องน้องพี่รู้จักช่วยกันดูช่วยกันวิพากษ์ เมื่อผ่านด่านนี้แล้วจึงแนะนำให้พ่อแม่รู้จักดูใจกันต่อก่อนแต่งงาน .. กลับเข้าเรื่อง ดิฉันต้องการความเห็นต่าง มุมมองต่าง เพื่อขมวดเชื่อมพัฒนาเป็นฉบับร่าง ไปทำความเข้าใจกับหัวหน้ากลุ่มภารกิจฯและรองฯ ทั้ง 5 ก่อนนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารการพยาบาล

.. นอกจากรองฯ บางท่านที่สามารถพูดคุยกันเป็นส่วนตัวแล้ว ดิฉันก็นึกถึงน้องๆ อีก 2-3 คนที่ 'หัวแหลม' ด้านนี้ ก็เอ่ยปากขออนุญาตให้น้องพยาบาลมาร่วมวิเคราะห์เชื่อมโยง เน้นว่าจะใช้งานเพียง 'ให้ฟังและถามกลับ' เท่านั้น เธอแค่ช่วยสงสัย ช่วยตั้งคำถาม แล้วช่วยฟังว่าดิฉันพูดรู้เรื่องไหม แล้วเธอเข้าใจไหมเท่านั้น

หัวหน้าเธอรู้สึกกังวลเล็กน้อย ว่าน้องพยาบาลจะทำได้ตามที่ดิฉันคาดหวังหรือไม่ เมื่อแจ้งให้ทราบว่าน้องจะได้เรียนรู้จากการทำงานเพียง 1 ชั่วโมงมากมายขนาดไหน หัวหน้าเธอก็ยอม

.. บ่ายวันนี้ ดิฉันจะสาธิตให้ผู้บริหารเห็นว่า 'การระดมสมองในกลุ่มคนที่แตกต่างทั้งภูมิหลังและความคิด' นั้นดีอย่างไร ตั้งแต่บรรยากาศที่สนุกสนาน (เหมาะสำหรับการระดมสมอง) เนื้อหาสาระที่ได้ การสร้างคนจากการเรียนรู้ และ..

ขอบคุณน้องพยาบาลที่ตอบรับคำเชิญทั้งที่มีงานรับผิดชอบมากมายก่ายกอง ขอบคุณหัวหน้าของน้องพยาบาลที่ให้โอกาส ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เอ่ยนาม

อย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (0)