“โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด้วยการอ่าน”

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม หมู่ 10 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยความเห็น (0)