5 ธันวาคม องค์กรสหประชาชาติประกาศเป็นวันดินโลก


"วันดินโลก" (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

คำกล่าวของ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มีเนื้อหาที่คนไทยควรจะได้รับทราบเพื่อรำลึกว่า...

ที่ประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง "วันดินโลก" (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เหตุผลที่ FAO เลือกวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลกของทุกปี สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ ดังนั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ จึงได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดินโลก" และในปี 2558 เป็น "วันดินสากล"..

ขอบคุณที่องค์กรนี้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวโลกที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดิน อันสมควรได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบังคมใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

.................................................................................................................................................................................

ภาพและเนื้อหาจาก internet


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธ สถิตย์ในดวงใจประชาไทยความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญครับ

ดีใจที่เกิดเป็นคนไทย ได้เรียนรู้เรื่องดิน เรื่องหญ้าแฝกจากในหลวง

ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากครับ

ที่นำมาเขียนต่อให้อ่าน

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
สมบูรณ์แข็งแรงดี ทั้งพระวรกายและพระทัย

อ.นุ

โอ๋-อโณ

ขจิต ฝอยทอง

nui

แผ่นดิน

Wasawat Deemarn

คนใต้โดยภรรยา

ทิมดาบ

ส.รตนภักดิ์

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การถวายพระเกียรติจากอง์กรสหประชาชาติในเรื่องนี้ค่ะ

* น้องสร้างโอกาสเรียนรู้ฯ.พระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินโลกอย่างแท้จริงค่ะ

* น้องทิมดาบ...พระองค์ทรงสร้างแบบอย่างของการปลูกจิตสำนึกและทรงขับเคลื่อนการรักผืนดินอย่างเป็นรูปธรรม ที่ขยายผลออกไปกว้างไกลค่ะ

* น้องWasawat...นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่พระเกียรติคุณนี้ให้ได้ทราบทั่วกันค่ะ

* น้องดร.ขจิต...ดินดีเพราะป่าปก...ดินอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เพราะศาสตร์ของพระราชาพระองค์นี้ค่ะ

* น้อง nui...ฝากเผยแพร่พระเกียรติคุณนี้ต่อๆกันไปด้วยนะคะ...

* น้องอ.นุ…ขอบคุณ MV เพลงเทอดพระเกียรติผลงานของเยาวชนที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งค่ะ…

ขอส่งสุขภาวะปีใหม่ด้วยความเคารพ นับถือ และขอบพระคุณมากครับผม