สัปดาห์ที่ 5 เตรียมความพร้อมวันพ่อแห่งชาติ (4/12/2557)

สวัสดีครับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นวันเตรียมการเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยียมเยือนโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัด และเตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 ครับ

ครูเวรประจำวันได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ เพื่อให้นักเรียนทุก ๆ คนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ

(4/12/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)