สัปดาห์ที่ 5 ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน (3/12/2557)

สวัสดีครับ

วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้พานักเรียนทำความสะอาดโดยรอบของโรงเีรยนครับ เพื่อต้อนรับแขกที่จะมาใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านไทรย้อยในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 นี้

นักเรียนตัวเล็ก ๆ ช่วยกันเก็บขยะรอบอาคารเรียนและจุดสำคัญหลายจุดครับ

และนักเรียนบ้างส่วนยังแยกมาช่วยกันในการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ผมเห็นความตั้งใจของนักเรียนแล้วรู้สึกดีใจมาก ๆ ครับเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนครับ

(3/12/2557)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)