บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด้วยการอ่าน”