พิธีถวายพระพรชัยมงคล

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.39 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาคพิเศษเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ หลังจากนั้นมีได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)