เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๗๖

๗๖. นักเรียนเอาเพื่อนพิเศษมารับออกนอกบริเวณโรงเรียน เรื่องนี้อันตรายสำหรับโรงเรียน และครูที่ได้รับมอบหมายจาก <p align="LEFT"> โรงเรียนให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้นักเรียนออกไปนอกโรงเรียนอย่างยิ่ง </p> <p align="LEFT"> เมื่อผู้ปกครองที่ชอบธรรมไม่ยอม กล่าวหาว่าโรงเรียนประมาท ไม่ตรวจสอบ </p> <p align="LEFT"> ให้รอบคอบ เมื่อนักเรียนที่ได้รับอนุญาต ออกไปนอกโรงเรียนแล้วประสบอุบัติเหตุ </p> <p align="LEFT"> หรือเกิดปัญหาอื่นใดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ </p> <p align="LEFT"> หลายครั้งเป็นโชคดีของโรงเรียนที่ครูของเรารอบคอบถ่ายรูปผู้ที่มาสมอ้างเป็น </p> <p align="LEFT"> ผู้ปกครองเอาไว้ แล้วลองโทรศัพท์สอบถามผู้ปกครองที่แท้จริงให้ทราบ </p> <p align="LEFT"> จึงสามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเมื่อครูจะอนุเคราะห์นักเรียนให้ </p> <p align="LEFT"> สามารถออกไปนอกบริเวณโรงเรียน เป็นกรณีพิเศษ ก็ขอให้โทรไปหาผู้ปกครอง </p> <p align="LEFT"> ระวังบางครั้งนักเรียนได้สมคบกับเพื่อน ผู้รับโทรศัพท์ปลายทางเรียบร้อยแล้วว่า </p> <p align="LEFT"> ช่วยรับสมอ้างเป็นผู้ปกครองรับโทรศัพท์ให้ แต่ครูก็สงสัย จึงสอบถาม </p> <p align="LEFT"> รายละเอียดของนักเรียน ปลายทางตอบไม่ได้ ในที่สุดก็ยอมรับว่า ไม่ใช่พ่อ แม่ </p> <p align="LEFT"> ที่แท้จริง เป็นเพื่อนที่ได้ตกลงวางแผนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว เลยถูกลงโทษ </p>

ตามระเบียบของโรงเรียน

</font></font>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)