ขิงป่น ข่าป่น พริกป่น ใบมะกรูดป่น และถ่านผง มีประสิทธิภาพสามารถรักษาคุณภาพข้าว

กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (2551 : 352 ) ร่วมกันทำวิจัยเรื่อง "ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรต่อการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ" โดยได้ทำการทดลองโดยเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ เพื่อให้ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือมีอายุการเก็บรักษาเป็นเวลานาน และคงคุณภาพข้าว โดยทำการทดลอง ใช้พืชสมุนไพรแห้งป่น ได้แก่ขิง ข่า พริก ใบมะกรูด และถ่าน (ใส่สมุนไพรอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตัวอย่างละ 10 กรัม บรรจุใส่ถุงผ้า ขนาด 2 x 3 เซนติเมตร แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกที่มีข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ ตัวอย่างละ 500 กรัม ทำซ้ำ 2 ครั้งเปรียบเทียบกับตัวอย่างข้าวที่เก็บรักษาในตู้เย็น และอุณหภูมิห้องที่ไม่ใส่พืชสมุนไพร โดยประเมินคุณภาพข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ ก่อนและหลังการเก็บรักษา ด้วยวิธีประสาทสัมผัส และวิเคราะห์คุณสมบัติของเมล็ดข้าวทางด้านเคมี พบว่า ขิงป่น ข่าป่น พริกป่น ใบมะกรูดป่น และถ่านผง มีประสิทธิภาพสามารถรักษาคุณภาพข้าวได้นาน 6 เดือน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่พบแมลง มีกลิ่นหอมของสมุนไพร และปริมาณกรดไขมันในข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือทุกพันธุ์ที่เก็บรักษาด้วยพืชสมุนไพรและถ่าน จะมีปริมาณน้อยกว่าที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ผู้ชิมมีความชอบขาวที่เก็บรักษาในตู้เย็นมากที่สุด รองลงมาคือข้าวที่เก็บรักษาด้วยถ่านและขิง

ที่่มา http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2151

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เรื่องข้าวความเห็น (0)