สัปดาห์ที่ 5 วันแรกของเดือนธันวาคม (1/12/2557)

สวัสดีครับ

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรกของเดือนธันวาคมวันนี้อากาศหนาวมาก ๆ ครับนักเรียนบางคนไม่สามารถมาโรงเรียนได้เพราะไม่สบายครับ แต่เช้านี้นักเรียนบางชั้นเรียนก็ยังมาครบทุกคนครับ

วันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้มาพบกับนักเรียนซึ่งเดือนธันวาคมนี้มีกิจกรรมกับกับโรงเรียนเรียนมากมายครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนโดยตรงครับ

(1/12/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เทอมนี้ขยัน นะครับ คุณสิทธิศักดิ์