เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๗๗

๗๗. โทรศัพท์สาธารณเป็นเหตุให้ครูต้องหาเงินมาจ่าย <p align="LEFT"> ชดเชยหนี้ที่นักเรียนนักกีฬาบางคนที่เอาโทรศัพท์ส่วนตัวมาพ่วง </p> <p align="LEFT"> ใช้ตอนกลางคืนหรือวันหยุด </p> <p align="LEFT"> นักกีฬาที่นอนพักที่บ้านพักนักกีฬาของโรงเรียน ได้สร้างกิจกรรม </p> <p align="LEFT"> ที่แก้ไขได้ยาก ตกกลางคืนถ้าครูไม่ควบคุมให้ดี ก็จะไปหาโทรศัพท์บ้านมาตัด </p> <p align="LEFT"> สายโทรศัพท์สาธารณะในโรงเรียน แล้วต่อกับเครื่องที่ตัวเองนำมา แล้วคุย </p> <p align="LEFT"> </p> <p align="LEFT"> กับเพื่อน คุยกับเพื่อนพิเศษ คุยกับญาติพี่น้อง ไม่รู้ใครเป็นใคร เวลาเก็บเงิน </p> <p align="LEFT"> ไม่มีเงินจ่าย ไขตู้โทรศัพท์ทีไร แล้วได้เงินจากตู้น้อยกว่าค่าใช้โทรศัพท์จริงทุกครั้ง </p> <p align="LEFT"> เมื่อเกิดปัญหานี้บ่อยๆ ทางเจ้าหน้าที่ขององค์การโทรศัพท์ ซึ่งไม่อยากแจ้งความ </p> <p align="LEFT"> เอาผิดกับโรงเรียน กลัวโรงเรียนเสียชื่อ กลัวนักเรียนเสียอนาคต ก็อยากจะยกตู้ </p> <p align="LEFT"> โทรศัพท์ออกไป แต่การหาเงินมาเสียค่าโทรศัพท์ที่นักกีฬามาใช้ไปนั้นมันเป็น </p> <p align="LEFT"> หลายหมื่นบาท ครูที่รับผิดชอบต้องหาเงินส่วนตัวมาชดใช้ค่าโทรศัพท์ที่คงค้าง </p> <p align="LEFT"> ให้หมดสิ้นให้ได้ องค์การโทรศัพท์จึงจะมาก็มายกโทรศัพท์สาธารณะออกไป โดยที่ </p> <p align="LEFT"> จะไม่ให้ใครต้องเดือดร้อนอีกต่อไป ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ด้วย </p>

ที่ช่วยให้ครูผู้ดูแลไม่เดือดร้อนอีกต่อไป

</font></font>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)