ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้ออกประกาศเรื่อง สวัสดิการและผลประโยชน์ มีผลตอบแทนอย่างหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือ รางวัลไม่หยุดงาน

    รางวัลไม่หยุดงาน มีหลักเกณฑ์การให้ดังนี้ครับ

         บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 10 เดือน ในแต่ละปีงบประมาณโดยไม่มีการ ขาดงาน มาสาย ลากิจ หรือ ลาป่วย ติดต่อกันตลอดปีงบประมาณ จะได้รับรางวัลไม่หยุดงาน 1,000 บาท

     รางวัลไม่หยุดงาน ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าให้เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน หลายคนอ่านแล้วรู้สึกว่าเกณฑ์ดังกล่าวหินไปหรือเปล่า มีการพิจารณาในรอบปีงบประมาณ ปีที่แล้วมีหวุดหวิดจะได้ไป 1 คน คือ คุณพริ้มเพรา คำสวัสดิ์ มีวันลาเพียงวันเดียว ความจริงมีหลายคนที่อยู่ในเกณฑ์จะได้รับ เพียงแต่เป็นบุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 10 เดือน มีอยู่คนหนึ่งที่หลายคนเล็งว่าจะได้ คือ คุณสมรถ จันดี คนสวนของคณะสหเวชศาสตร์ วันนี้ผมประชุมสำนักงาน จึงนำหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลไม่หยุดงานมาให้บุคลากรในสำนักงานร่วมกันพิจารณาอีกครั้งครับ หรือท่านอื่นจะร่วมให้ความคิดด้วยก็จะเป็นพระคุณมากครับ


                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                       9 พ.ย. 49