PMQA

Rattanapetch
การบริหารที่เป็นเลิศภาครัฐ

      วันที่  31 ตุลาคม  49   และ วันที่ 7  พฤศจิกายน 49 ได้ไปสัมมนา PMQA ที่ กทม. ครั้งแรกไปแทนท่านรองฯ ผอ.ฝ่ายแผนและพัฒนา ในหมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนครั้งที่ 2 หมวด 6 กระบวนการทำงานไปในฐานะคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงาน QA, และ KM. ซึ่งค่อนข้างจะหนักใจที่จะต้องนำทั้ง 2 หมวดมาสรุปและจัดการองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อในเสนอในที่ประชุมซึ่งควรจะเป็น ก่อนวันที่ 27 พย. 49 เพราะมีแผนที่ต้องรายงานผล KM. ที่ศูนย์บริการวิชาการในวันดังกล่าวและต้องเสนอแผนงาน/โครงการ/และกิจกรรมในฐานะคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ในวันที่ 14 พย. 49 แต่ต้องประสานงานกับรองฝ่ายบริหารที่เข้าสัมมนาหมวด 4  เรื่องการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และ คุณเสนีย์ ในหมวด 3 ลูกค้าและการตลาด ว่าสดวกในวันใดต้องสรุปร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริการด้านการศึกษาที่เป็นเลิศ

คำสำคัญ (Tags)#pmqa

หมายเลขบันทึก: 58076, เขียน: 09 Nov 2006 @ 09:04 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 01:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)