ตอนที่ 3

         ต่อจากนี้ไปจะเป็นบทความที่ลงเป็นตอน ๆ ในจดหมายข่าว "ประชาคมวิจัย" ของ สกว.   ซึ่งออก 2 เดือนต่อครั้ง   มีบทความชื่อ "สกว. ซึ่งออก 2 เดือนต่อครั้ง   มีบทความชื่อ "สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค"    เริ่มลงเมื่อ 5 ปีที่แล้ว   และลงติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน   มีการตีความตามเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ    อ่านตอนที่ 1 ได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช