ครม. ยุบ GFMIS ชี้ซ้ำซ้อนกรมบัญชีกลาง

นางเนตรปรียา  ชุมไชโย  ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. ได้อนุมัติให้ยุบสำนักงานกำกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  เนื่องจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พิจารณาแล้วเห็นว่าตั้งขึ้นมาซ้ำซ้อนกับการทำงานของกรมบัญชีกลางโดยไม่จำเป็น

ไทยโพสต์ (คอลัมน์จับประเด็น)  8  พ.ย.  2549