แว่วเสียงปืนกังวานสะท้านพฤกษ์
ปลุกสำนึกประชาชนทุกหนแห่ง
นาฏกรรมบทเรียนการเปลี่ยนแปลง
รวมเรี่ยวแรงขัดขวางเส้นทางมาร


คือเส้นทางยาเสพติดปลิดชีพชาติ
ความพินาศรุมเร้าเข้าเผาผลาญ
แผ่นดินไทยสงบสุขถูกรุกราน
จึงเดือดดาลทั่วแดนแผ่นดินดอย


บ้านรักไทย  มิใช่ทาสอำนาจเถื่อน
รุ่งอรุณ  พร้อมขับเคลื่อนสู้มิถอย
กึ๊ดสามสิบ ใช่สิ้นหวังจนล่องลอย
สันติชล  ใช่ยับย่อยเหลือลางเลือน


พวกเราพร้อมสรรค์สร้างเส้นทางใหม่
ใช้กระบวนการวิจัยเข้าขับเคลื่อน
ทหารพร้อมชาวบ้านคล้องแขนเตือน
ล้วนผองเพื่อนสร้างสมอุดมการณ์
 

จากป่าเขาเรียงรายกลายสภาพ
เป็นทุ่งทาบทางเที่ยวทุกหย่อมย่าน
เพื่อชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนนาน
เป็นหมู่บ้านพราวพิสุทธิ์ จุดประกาย


<p>อาจารย์สิทธิเดช  กนกแก้วโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา </p><p>กรุงเทพมหานคร</p><p>ขอบคุณกวีงดงาม…ส่วนหนึ่งใน หนังสือ ทางไกล เส้นทางสีขาวของชุมชนยาเสพติดแม่ฮ่องสอน </p><p class="MsoNormal">ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่</p><p class="MsoNormal">ชุดโครงการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p><p class="MsoNormal">สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงานภาค </p><p class="MsoNormal">จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร </p><p class="MsoNormal">E-mail : [email protected]</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-align: right" class="MsoNormal" align="right"><hr></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-align: right" class="MsoNormal" align="right"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-align: right" class="MsoNormal" align="center"><div style="text-align: center"></div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-align: right" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-align: right" class="MsoNormal" align="left">ภาพการทำงานที่ยากลำบาก ร่วมกับนายทหารบนดอยสูงแม่ฮ่องสอน  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-align: right" class="MsoNormal" align="left">(ผมสวมเสื้อยืดสีขาว)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-align: right" class="MsoNormal" align="left"><div style="text-align: center"></div>         </p>วิถีคนบนดอย ที่คนวิจัยต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อพัฒนา