สวัสดีครับ..พี่น้องชาว KM.ที่รักและเคารพวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าครับ..จากที่สพท.นว.เขต 3 ได้ดำเนินการสมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อเดือนตุลาคม 2549 ผมเป็นคนหนึ่งครับที่สามารถสอบผ่านและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน..เหมือนฝันไปครับไม่เคยคิดว่าจะสามารถสอบผ่านและได้เป็นผู้บริหาร..มันรวดเร็วมากครับ..ภายใน24 ชม. ท่าน ดร.สมเดช  สีแสง  ผอ.สพท.นว.เขต 3 ก็ดำเนินการคัดเลือกและส่งพวกผมหลาย ๆ คนเป็นผู้บริหารได้..ทันที...ผมอยู่ตะคร้อพิทยามา 15 ปร ได้รับความเมตตา กรุณาจากพี่น้องชาวตะคร้อพิทยาเป็นอย่างดี.ถึงแม้วันนี้ผมจะออกไปเป้นผู้บริหารโรงเรียน  แต่ ผมก็ยัง เป็นส่วนหนึ่งของตะคร้อพิทยา เสมอครับ..ที่ตะคร้อพิทยาได้สร้างเสริมประสบการณ์มากกมายให้กับผม..แม้แต่ KM.ผมก็เรียนรู้รู้ที่ตะคร้อพิทยา..km.มี่วนทำให้ผมสามารถสอบได้ครับ..ขอขอบคุณท่าน ผอ.อนันต์  หาญณรงค์ ผอ.ร.ร.ตะคร้อพิทยา เป็นแรงพลักดัน สนับสนุนผมเป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณพี่น้องชาวตะคร้อ และญาติพี่น้องทุคนครับ..ผมคิดว่าถ้าตัวเรารู้จักการจัดการความรู้(km)ทุกท่านก็มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพตัวเองได้ครับบ สวัสดีครับ..