ผมโชคดีที่กัลยาณมิตรมักจะส่งเรื่องดี ๆ มาให้เสมอ

         วันนี้ อ. หมอนิก หรือ อ. ทพ. พีรนิธ  กันตะบุตร  แห่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.  ส่งเรื่องดินสอ (click) มาให้   ผมชอบมากจึงเอามาฝากแฟนบล็อกครับ

วิจารณ์  พานิช
 9 พ.ย.49