อนุทินครั้งที่7


อนุทินครั้งที่7 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสนักศึกษา 57D0103126

วันที่5 ตุลาคม พ.ศ 2557 เรื่องการไปฝึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล 4

1.การเตรียมตัวล่วงหน้า

- เนื่องจากวันนี้เป็นการศึกษาดูงาน ข้าพเจ้าจึงมีความคาดหวังที่จะเห็นถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 4 ว่ามีกระบวนการอย่างไร และใช้ขั้นตอนใดบ้าง

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

- ได้ทราบถึงกระบวนการสร้างองค์กรณ์แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ ว่ามีการบริหารสถานศึกษาด้วยการจัดการความรู้ โดยใช้ชื่อว่า "เพาะชำโมเดล" ลักษณะของ องค์กรณ์แห่งการเรียนรู้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่รุนแรง องค์กรณ์ที่ปรับตัวช้านั้นจะล้มหายตายจาก องค์กรณ์ที่จะอยู่รอดคือองค์กรณ์แห่งการเรียนรู้ที่มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นองค์กรณ์แห่งการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องทำ เพื่อพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรณ์แห่งการเรียนรู้ ต่อมา Model ของ Senge เป็นโมเดลที่เน้น 3 ระดับ คือ 1.ระดับองค์กรณ์ ควรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2.ระดับกลุ่ม เรียนรู้จากกันและกัน 3.ระดับปัจเจก ใฝ่เรียนรู้,มุ่งมั่นพัฒนาคน ฝึกฝนสร้างแผนที่ความคิด

ความรู้นั้นมี2ประเภทคือ ความรู้ภายในคือ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ เทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคนกับความรู้ภายนอก คือ วิชาการ กฎเกณ์ สังเคราะห์การใช้สมอง

"เพาะชำโมเดล" ประกอบไปด้วย 1.การเล่าสร้างพลัง 2.แก่นความรู้ 3.บันใดแลกเปลี่ยน 4.บันทึกแลกเปลี่ยน 5.AAR ซึ่งแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยมี KV(Knowledge vision) M(Mind) 3S(Share , Show ,Support) มีวิธีการดังนี้ ตั้งทีมงาน ให้ความรู้ กำหนดวิสัยทัศน์ความรู้ ฝึกปฏิบัติและปฏิบัติจริง ติดตาม ทำต่อเนื่อง และเผยแพร่ ผลที่ได้คือ คลังความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ ผลที่เกิดบุคลากรในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้เป็นทีม และคิดอย่างเป็นระบบ

3. จะนำไปประยุกต์ใช้

- จากการศึกษาดูงานวันนี้จะนำความรู้ที่ได้จาก "เพาะชำโมเดล" มาประยุกต์ใช้ในจัดการความรู้ของตนเองและองค์กรณ์ของตนเองนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

คำสำคัญ (Tags): #อนุทิน
หมายเลขบันทึก: 580095เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 23:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 23:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี