อนุทินครั้งที่6


อนุทินครั้งที่6 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสนักศึกษา 57D0103126

วันที่28 กันยายน พ.ศ 2557

1.การเตรียมตัวล่วงหน้า

- คาดหวังถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ว่ามีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญอย่างไร

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

- ได้ทราบถึงการทำ Km ว่ามุ่งถอดบทเรียนที่เป็น Passive knowledge ออกมา โดยถอดจากทั้งคนในและคนนอกขององค์กรณ์เพื่อทำให้ความรู้ที่ได้เกิดการขยายต่อไป เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ วิธีการทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1.ความรู้เฉพาะตัวของสมาชิกในองค์กรณ์ว่าแต่ละคนมีความรู้ด้านใดบ้าง 2.รูปแบบวิธีคิดการสร้างโมเดลของความรู้ 3.วิสัยทัศน์เป็นความสามารถในการก่อให้เกิดภาพรวม 4.Team learning เป็นพื้นที่ๆสมาชิกในองค์กรณ์เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 5.การคิดเชิงระบบ เป็นขั้นตอนสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อกันและกัน มีขั้นตอน 7 ขั้นตอนคือ 1. การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 5. การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การนำความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 7. การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ

3. จะนำไปประยุกต์ใช้

- จากการเรียนวันนี้จะนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรณ์ของตนเองตามขั้นตอนกระบวนการของKm

คำสำคัญ (Tags): #อนุทิน
หมายเลขบันทึก: 580094เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 06:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 06:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี