บันทึกอนุทินครั้งที่3


บันทึกอนุทินครั้งที่3 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ รหัสนักศึกษา 57D0103126 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง AAR และ องค์ประกอบของ LO วันที่ 10 สิงหาคม 57

1.ความคาดหวังก่อนเข้าเรียน

อยากทราบถึงองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีรูปแบบอย่างไร และ การทำ AAR มีกระบวนการอย่างไร

2.ได้เรียนรู้อะไรแล้วคิดอะไรต่อ

ได้เรียนรู้การทำ AAR ว่ามีวิธีทำอย่างไร AAR ทำให้รู้ว่าเรียนรู้อะไร ความรู้ที่ได้นั้นมีคุณค่าต่ออนาคตอย่างไร เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้อีกอย่างนึง และภายในคาบเรียนผู้สอนได้แนะนำอธิบายวิธีการสมัคร www.gotoknow.org ซึ่งเป็นเว็ปที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อีก1ที่ ที่เราสามารถจะนำความรู้ของมาเขียนลงเว็ปบล็อกเพื่อเผยแพร่ต่อผู้อื่น

องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เราสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เรามีไปสู่ผู้อื่น เพื่อเป็นการการเผยแพร่ทักษะเทคนิคที่เรามีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังเป็นองค์การที่บุคคลสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยความกระตือรื้อร้น มีโครงสร้างที่เหมาะสม สามารถยืดหยุ่นต่อการสอน มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การอยู่เสมอ คือมีนิสัยใฝ่รู้ มีแรงจูงใจในการหาสิ่งใหม่ๆ มีการเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพ ทำงานเป็นทีม และมีวิสัยทัศน์ที่ดี

องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นที่ๆ บุคคลสามารถแสดงศักยภาพและนำความรู้ของตนเองมาเผยแพร่ต่อกัน โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผ่านสื่อหรือเทคนิคต่างๆ แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ บุคคลในองค์การต้องมีนิสัยที่ใฝ่รู้ มีทักษะและกระบวนการคิด และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

3.จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียน AAR มาปรับปรุงวิธีการเขียนของอนุทินตัวเองให้ดีขึ้น ส่วนความรู้เรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจนขึ้น และสามารถนำเอาลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags): #อนุทิน
หมายเลขบันทึก: 580093เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 23:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 23:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี