สัปดาห์ที่ 1 (7/11/2557) "ครบ 1 อาทิตย์"

ผ่านพ้นไปด้วยดี กับกิจกรรมวันลอยกระทง ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่วันลอยกระทงผ่านไป ฝนก็หายไปกับกระทงด้วย วันโรงเรียนท้องฟ้าแจ่มใส แดดแรง


วันนี้ตามตารางสอน มีสอน 2 คาบ

คาบที่ 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นป.1 วันนี้ สอนนักเรียนเกี่ยวกับการ เปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาน้อย ๆ แต่ เป็นการสอนที่ยากทีเดียว เพราะนักเรียนยังเด็ก ยังจำอะไรไม่ได้ และบางคนยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น


คาบ 2 วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 เป็นการสอนแนะนำการเรียนในเทอมนี้ โดยจะเป็นการสร้างสือสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Publisher 2010 เพื่อสร้างงานเอกสาร แต่คาบแรกจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ก่อน


ตอนเย็นนักเรียนนำโคมลอยที่ทำไว้ เมื่อ2 วันที่แล้วมาปล่อยสู่ท้องฟ้า ตอนแรกจะปล่อยวันลอยกระทง แต่ฟ้าฝนไปเป็นใจ จึงต้องนำมาปล่อยในวันนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน เป็นจำนวนมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)