สัปดาห์ที่ 1 (3/11/2557) "วันแรกของการเปิดเทอม"

วันนี้เป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ครับ วันนี้ได้พบปะนักเรียนทุก ๆ ไเพร้อมหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันครับ


วันนี้ครูเวรประจำวันหน้าเสาธง ได้แนะนำครูฝึกสอนคนใหม่ ที่เข้ามาในภาคเรียนที่ 2 นี้ ทั้งสองคนให้กับนักเรียนได้รู้จัก


วันแรก ก็เป็นการเรียนการสอน คาบวิชาแรก คือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันนี้ต้องแนะนำตัวให้นักเรียนใหม่ และต้องสอนปรับพืนฐานความรู้ให้กับนักเรียนอีกครั้ง เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเรียน


เทอมนี้ วันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนมาก เพราะเป็นคาบแรกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม


ส่วนวิชาที่ 2 เป็นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหมือนกับวิชาแรกคือต้องแนะนำตัวและปรับพืนฐานความรู้ให้กับนักเรียนให้คุ้นเคยกับการเรียนการสอนเทอมนี้


วันนี้ต้องช่วยครูพี้เลี้ยงในการทาสี พื้นเพื่อทำตามหลักสูตร BBL ตามที่เราได้ไปศึกษาดูงานมา เพื่อที่จะปรับใช้กับนักเรียนของโรงเรียนในเทอมนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)