สัปดาห์ที่ 1 (4/11/2557) "เริ่มสอนเลย"

วันที่ 2 ของการเปิดเทอม วันนี้เนักเรียนมาโรงเรียนมากขั้นกว่าเมือวาน เพราะนักเรียนจะเริ่มปรับตัวได้แล้ว


วันที่ตามตารางสอน คาบแรกกับการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับงานช่าง ของ ป. 2 เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของงานช่างให้นักเรียน เข้าใจ หลังจากที่อธิบายให้นักเรียนเข้าใจแล้ว จึงแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน ทำกิจกรรม ร่วมกัน


หลังจากสอนเสร็จวันนี้ต้องช่วยกันในการทำซุ้มประตูหน้าโรงเรียน ในวันลอยกระทง โดยการนำก้านมะพร้าว มาสานแล้วนำมาประกอบกัน แตกแจ่งด้วยกระดาษแก้ว มาตบแต้งให้สวยงาม นำโคมไฟ มาประดับ สวยงามมากครับ


และหลังจากทำเสร็จจึงไปช่วยนักเรียนในการทำโคมลอยเพื่อที่จะปล่อยในวันลอยกระทงนี้ โดยแต่ละหมู่สี ให้ทำโคมลอยมาสีละ 1 อัน คนละไม้คนละมือ เดี๋ยวก็เสร็จออกมาสวยงามพร้อมที่จะปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)