สัปดาห์ที่ 1 (5/11/2557) "เตรียมงาน"

วันพุธ แล้ว วันนี้ตื่นเช้ามากับสายฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ตอนกลางคืน ซุ้มหน้าโรงเรียนที่ทำไว้ตั้งแต่วันอังคาร เปียกเสียหายเกือบทั้งหมด


วันนี้ตามตารางสอน มีสอนตอนบ่ายทั้งหมด 2 คาบ


คาบแรก เป็นวิชาคแมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 ชั้น ป.5 เป็นการเรียนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแรกม Flip Album คาบนี้จะเป็นการทบทวนความรู้ของเทอมที่ 1 ก่อน ที่จะเรียนกันต่อ


สวนคาบ 2 เป็นวิชาคแมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 ชั้น ป.4 ซึ่งจะทบทวน โปรแกรม Microsoft Word ทบทวนให้นักเรียนก่อน นักเรียนตั้งใจเรียนมาก แต่ยังมาไม่ครบเพราะเป็นช่วงแรกของการเรียนการสอนครับ


หลังจากเสอนเสร็จ ได้รับคำสั่งจากครูฝ่ายมัธยมเพื่อนำมาซ่อมเพราะคอมมีปัญหา จึงต้องนำมาตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินแก้ไขต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)