สัปดาห์ที่ 1 (6/11/2557) "วันลอยกระทง"

วันนี้เป็นวันลอยกระทง เพื่อเป็นการเคารพ ขอขมาเจ้าแม่คงคา แต่ปีนี้พิเศษเพราะมากับสายฝนที่โปรยปรายลงมาตั้งแต่ เมือวาน


โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ช่วงเช้าจะเป็นการทำกระทง ของนักเรียนแต่ละชั้น แล้วคัดเลือกกระทงที่สวยที่สุดเป็นตัวแทนของห้องในการประกวดกระทง


ตอนบ่าย ฝนตกไม่ยอมหยุดเลยกิจกรรมวันลอยกระทงจึงต้องย้ายไปจัดในอาคารแทน ส่วนกิจกรรมก็จะมีการประกวดกระทง และการประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งตัวแทนแต่ละหมู่สีส่งเข้าประกวดทั้ง 5 สี ซึ่งสีที่ชนะเลิศคือสีฟ้า ได้รับรางวัลหนูน้อยนพมาศของโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูไปครองในปีนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)