เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 25572  กันยายน  2557

เรียน. เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงสำนักงานเช้าเข้าสโมสรก็พบผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาอิสลามบ้านลำสนุ่นมารอพบอยู่แล้ว. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่กลัวว่าจะได้คนเฉื่อยชาไม่ทำงานเลยต้องชี้แจงทั้งเกณฑ์ทั้งตัวคนในที่สุดก็กลับกันไปจากนั้นเวลา 09.30น. ประชุมกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารโรงเรียน. ไล่ไปตามคุณสมบัติและค่าคะแนนที่ได้มาจนครบถ้วนตามตำแหน่งว่างและคำร้องขอย้ายประมาณ 11.00 น.ก็แล้วเสร็จสำหรับผู้บริหารโรงเรียนจากนั้นประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายครูสายงานการสอนต่อเนื่องไปจนเสร็จเที่ยงพอดีได้คนย้ายน้อยกว่าตำแหน่งที่ว่างเพราะวิชาเอกระหว่างคนขอย้ายกับความต้องการของโรงเรียนไม่ตรงกัน เวลา13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศีกษาถกกันหลายเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นการทบทวนคำขอเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวัดนาวงจนเวลา 16.00 น.เลิกประชุม จากนั้นประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของราชการอีกจำนวน 2. รายเลิกประชุมเวลา 17.00 น. ไปทดสอบเครื่องเสียงที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สั่งเพิ่มลำโพงอีก 1 คู่เพราะคู่หน้าเวทีเสียงจะเบาไปหากเปิดระดับปกติ เขาติดลำโพงเพดานไว้หลายคู่แต่ไม่ใช่ของJBL เสียงไม่ดีพอ

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เช้านัดประชุมเตรียมการเปิดสำนักงานแต่ทราบว่าคุณสำเริงเอี่ยมละออ. รองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมาตรวจงานก่อสร้างโรงอาหารที่พระราชทานสร้างใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุด. งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาแต่มีบางส่วนจะต้องสร้างเพิ่มเติมเช่นกันสาดกระจกชั้นสอง ฯลฯอย่างไรก็ตามตกปากรับคำว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ กลับเขตประชุมแบ่งงานกันทำในว้ดเปิดสำนักงานใหม่ เป็นการแบ่งงานแบบเจาะจงตัวคนแทนที่จะเอาเอกสารตามรูปแบบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและตรงกับความถนัดของคนบ่ายประชุมอกคศ.เขตชุดนี้น่าจะเป็นนัดสุดท้ายหากไม่มีอุบัติเหตุในการสรรหากรรมการผู้แทนคุรุสภาในที่ประชุมก.ค.ศ.วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 มีวาระการย้ายผู้บริหารโรงเรียนและครูจำนวนหนึ่ง. แต่ยังมีตำแหน่งว่างจึงจะเรียกบรรจุจากบัญชีสอบแข่งขันทั้งของเขตเราเองและขอใช้จากเขตอื่น

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เช้าดูทหารและเจ้าหน้าที่ทยอยขนของจากที่เก่าไปที่ใหม่ได้กำลังพลจากทหารสร้างซ่อมมาช่วยนำรถบรรทุกและกำลังมาช่วยแบกหามเจ้าหน้าที่ของเราเองหมดปัญญาเพราะแก่กันหงอมหรือไม่ก็ตัวบอบบางไม่เคยกับงานหนักสายๆออกไปหาสีสรรมาตกแต่งแผ่นศิลาฤกษ์ได้อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยายยนต์หลากสีมาขันน๊อตเพื่อปิดรูตะปูก็ดูเก๋ไปอีกแบบใครไม่รู้คงคิดว่าเราเล่นของจำพวกคาถาอาคมกลับไปสำนักงานนั่งทำงานห้องชั้น 3 เพื่อเก็บเอกสารและสัมภาระให้เขาขนย้าย. เย็นไปยืนดูคนงานปลูกต้นไม้ที่สำนักงานใหม่จนมืด

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม. 2557 เต้ยไปส่งโรงแรมมิราเคิลแกรนด์หลักสี่ แวะรับผอ.ศลใจ. วิบูลกิจสพม.16 ที่โรงแรมจัมโบ้ หน้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเข้าประชุมผอ.เขตที่มิราเริลแกรนด์ท่านเลขาธิการกพฐ. เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ/ช่วยว่าการมาพูดให้ฟังในเขิงวิชาการที่ท่านชำนาญ จน 14.30.น. เลิกประชุมเพื่อเดินทางไปสมโภชน์องก์กฐินที่อยุธยาผมจะไปพรุ่งนี้เย็นนี้งดบ่ายกลับมาคุมงานที่เขตจนมืด

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เช้านี้ถือราชาฤกษ์เวลา 08.09 น. เข้าทำงานที่ห้องทำงานตีกใหม่ไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยจากนั้นเดินทางไปทอดกฐินพระราชทานของสพฐ. ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา. เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญกุศลถึง 9 ครั้งได้พบนายอำเภอพระนครศรีอยุธยาคุณสุชนภัยธิราชเพื่อนร่วมรุ่นนปส.53 บอกว่ารอตั้งแต่เมื่อคืนจะได้บริการในฐานะเจ้าของพื้นที่พบทีมชุมพร1และเพชรบุรี2 ได้ถ่ายภาพกันไว้เป็นที่ระลึกเสร็จพิธีเดินทางกลับปทุมธานีจะแวะที่ไหนก็ไม่ได้เพราะแต่งชุดปกติขาวเที่ยงทานข้าวที่ห้องทำงานใหม่บ่ายเดินกำกับงานต่างๆจนมืดค่ำทั้งที่ตั้งใจว่าจะทำแบบสบายๆแต่นิสัยการทำงานให้ดีให้เร็วรักษาไม่หายคนรอบข้างจึงพากันเหนื่อยพากันเครียดไปด้วยเป็นการสั่งงานแบบโบราณรายคน. ทำนองนี้

งานพรุ่งนี้

1.งานติดตั้งเครื่องเสียงวีดีโอคอนเฟอร์เร้น ที่ห้องประชุมใหญ่ โดยใช้อุปกรณ์ในห้องประชุมเล็กและห้องประชุมชั้น 3 เดิม. มอบผอ.ศักดิ์ดา. ลุงแดง. จำลองและนักการโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า

2.งานติดตั้งม้าหินอ่อนตามข่องเสาชั้น 1. ติดกันรอยที่ขาตั้งทุกตัวมอบสิริญญา. ภารโรงโรงเรียนวัดชินวรารารามและลูกจ้างผู้ชาย

3.ดูแลห้องน้ำ. ชั้นหนึ่งชายกลุ่มอำนวยการและส่งเสริมการจ้ดการศีกษา. ชั้นล่างหญิงกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน. ชั้นสอง. ชายงานนิติกร. หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ หญิงกลุ่มนิเทศฯและบริหารงานบุคคล. ชั้นสาม. กลุ่มไอซีทีและกลุ่มอำนวยการ

4.ติดบ้านเลขที่99/4 เต้ย

5.ติดไฟสองป้ายสำนักงานเต้ยและครูมนต์ชัย

6.จัดตู้โชว์โถงบันได. ยาจิต. หมู ภา. วิชชุนัยวราภรณ์

7.จัดโซฟารับแขกห้องประชุมหญ่ สิริญญา        

นายกำจัด  คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1หมายเลขบันทึก: 579742เขียนเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2014 15:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2014 15:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่า สพม.39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) จะต้องย้ายจากแหล่งพำนักเดิม ไปอยู่ที่แห่งใหม่  เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพของศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์ ของ กศน. (คล้ายๆ ท้องฟ้าจำลอง)  แต่ดำเนินการได้สักพัก เรื่องรื้ออาคารเดิม สร้างอาคารแห่งใหม่ ต้องถูกพับเก็บไว้ เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคบางประการ  ผมและคณะบุคลากรทุกคนล้วนดีใจที่ไม่ต่้องอพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่ (ซึ่งถ้าได้ไปจริง กว่าจะเข้าที่คงใช้เวลานาน) ที่มีการจราจรแออัดกว่าสถานที่ปัจจุบัน  (แม้จะไกล แต่มีเส้นทางให้ใช้รถได้สะดวกไม่มีปัญหาการจราจร)  สำนักงานใหม่ของท่านสวย สง่า จริง ๆ ครับ

สำนักงานใหม่สวยมากเลยครับ

เข้าใจว่าใกล้สำเร็จแล้ว

ตอนนี้เป้นช่วงย้าย ช่วงปรับตำแหน่ง

เข้าใจว่างานคงยุ่งน่าดูนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี