ประชุมคุณครู

วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนบ้านปางเฟืองได้เป็นศูนย์ประชุมคณะครูภายในตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผมก็ได้มีโอกาสที่ได้รับฟังวิสัยทัศน์ของคนะครูในแต่ละโรงเรียนและทำให้รู้ว่ายังมีครูที่ตั้งใจและทุ่มเทในหน้าที่เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ครูทุกคนได้เสนอแนวคิดต่างๆ ที่จะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนที่ดี และก็มีการกระตุ้นให้คุณครูมีพลังและกำลังใจที่จะสอนนักเรียน ได้มีการเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)