ตารรางสอน


ตารา

สอนรางสอนในภาคเรียนที่2/2557 ของโรงเรียนบ้านปางเฟือง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เทอมที่2/2556นี้ ผมได้มีโอกาสสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-ม.3 ในตารางสอนก็จะเห็น หนึ่งอาทิตย์ ผมได้สอนเป็นจำนวน 9 ชั่วโมง แบ่งเป็นสอนคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 3 ชั่วโมง และ สอน กอท. เป็นจำนวน 6 ชั่วโมงด้วยกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)