เล่าไว้เมื่อเปนครูปกครอง ๗๐

๗๐. การบันทึก คาบที่ วันที่ ในห้องเรียน

ในการสอนในห้องเรียน จะมีปัญหาเรื่องครูไม่ตรวจสอบรายชื่อ

โดยเฉพาะเมื่อเวลานักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ นักเรียนมักจะอ้างกับผู้ปกครองว่าครู

ไม่ได้ติดตาม เขาอยู่ในห้องแต่ครูไม่เห็น ไม่เชื่อก็ถามเพื่อนๆดูซิ ส่วนเพื่อน

ไม่อยากให้เพื่อนถูกผู้ปกครองดุ ก็เข้าข้างนักเรียนกันเอง แต่ถ้าคุณครูมีระบบ

บันทึกที่ดีทุกครั้งที่เข้าห้องสอน เช่น นักเรียนจะต้องขีดเส้นคั่นหน้าที่สมุดทุกครั้ง

ขีดเส้นคั่นบนแล้ว เขียนวันที่ เรียนวิชาภาษาไทยเขียนเป็นไทย เรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเขียนเป็นอังกฤษ เขียนครั้งที่ของคาบเรียนบรรทัดต่อมาเขียน

คาบเรียนของวัน เขียน หมายเลขห้องที่เรียน เขียนชื่อ หรือเลขที่ของนักเรียน

ที่ไม่เข้าเรียนคาบนี้ เขียนกิจกรรมที่ครูให้ทำ เขียนบันทึกนักเรียนลาโรงเรียน

หรือคุณครูไม่เข้าสอน หรือบันทึกอื่นๆที่ครูโทรศัพท์สั่งหัวหน้าเมื่อครูมีราชการ

เข้าสอนคาบนั้นๆไม่ได้ บันทึกความสะอาดห้องเรียน ปัญหาต่างๆ ถ้านักเรียน

คนหนึ่งอ้างว่าผมเข้าเรียนทุกคาบ ให้ตรวจสอบจากเพื่อนทุกๆคนในห้อง

จะตรงกัน ตัวอย่างเช่น

Monday 21 st May 2013

Class 7

Period 4

Room 726

Absentees/( Presentees) .12,16…

Activity..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บางที เราอาจจะมีวัฒนธรรมเฉพาะ ที่ไม่เหมาะกับวิธีที่เขากำลังรณรงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ก็เป็นได้ ....  ผมเองยังยึดมั่นว่า  "รักวัวให้ถูก รักลูกให้ตี" (อย่าง "พอเพียง")..... 

เข้ามาเรียนรู้กับท่านคร้บ.....