เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๖๙

๖๙. ห้องเรียนควรเป็นอย่างไร

การมีห้องเรียนประจำไม่เดินเรียน เว้นแต่วิชาบางวิชาที่มีอุปกรณ์

เฉพาะจะต้องไปเรียนที่ห้องเฉพาะวิชานั้นๆ จะทำให้นักเรียนรู้จัก รักห้องเรียน

ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม รักษาความสะอาด ไม่มีนักเรียนห้องอื่นมาขโมยของ

ยิ่งถ้าสามารถที่จะให้ห้องเรียน มีจอวีดีทัศน์ มีคอมพิวเตอร์ มีระบบอินเตอร์เน็ต

ในห้องนั้นๆ เพื่อคุณครูเปิดใช้ สอนนักเรียนได้ทันที หรือคุณครูนำแผ่นวิดีทัศน์

แฟลชไดรฟ์ ไปใช้ในห้องเรียน ขึ้นจอได้ทันที โรงเรียนดูจะเป็นระบบนานาชาติ

สมกับเป็นโรงเรียนในประชาคมอาเซียนแน่นอน และอีกไม่นานโรงเรียนจะถูก

เลื่อนระดับยอดนิยมมาอยู่ที่ต้นๆ และจะมีผู้มาดูงานมากมาย แต่ถ้าไม่ต้องการ

พัฒนาก็อีกเรื่องหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)