โครงการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบธุรกิจระหว่างเรียน


                   ในช่วงบ่ายวันนี้งานแนะแนวและจัดหางาน โดยคุณปาลิดา แสนวา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการ กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ได้รับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนดี แต่ยากจน และความประพฤติดี ที่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจระหว่างเรียน โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตรู้จักประกอบธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ทุนละ 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2557เงินที่ได้นำมาจัดสรรให้กับนิสิตโดยการยืมเงิน จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิตโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)เพื่อให้นิสิตกู้ยืมไปลงทุนโดยไม่คิดดอกเบี้ย

กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนดังกล่าว และจะได้ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครนิสิตที่มีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจระหว่างเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีเป้าหมายและแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระ หรือประกอบเป็นอาชีพหลักในอนาคตต่อไป และวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนให้นิสิตที่ต้องการประกอบธุรกิจระหว่างเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนในการประกอบอาชีพ

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนานักธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในการประกอบธุรกิจจริง


สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ มีนิสิตได้นำเสนอโครงการจำนวน 5 โครงการด้วยกันประกอบด้วย


1.นางสาวประกายรุ้ง สารบรรณ คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครองชั้นปีที่ 4 โครงการชานมไข่มุก

เสนอของบประมาณ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)   โดยมีวตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการบริหารด้านธุระกิจ และเเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย

 2.นางสาวคุ้มเกล้า คงคุ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 โครงการขายบาร์บีคิว

เสนอของบประมาณ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
3.นางสาวจันทร์จิรา ศรีทอง คณะการบัญชีและการจัดการ ชั้นปีที่ 2 โครงการขายเฉาก๋วยเฮฮา

เสนอของบประมาณ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
4.นางสาวอลิษา ดีมาก คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โครงการจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น

เสนอของบประมาณ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

5.นางสาวมัณฑนา ศรีภูมิ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 โครงการขายไอติมทอด

เสนอของบประมาณ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันเริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

สถานที่ดำเนินโครงการ

สถานปฏิบัติงานของนิสิตภายในเขตอำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หรือจังหวัดใกล้เคียง

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เริมเดือนตุลาคม 2557.- กันยายน 2558

1 เสนอขออนุมัติโครงการ

2 ประกาศรับสมัครนิสิต

3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

4 พิจารณาใบสมัครและโครงการที่นิสิตนำเสนอ

5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนหมุนเวียน

6 ทำสัญญายืมเงิน

7 นิสิตปฏิบัติงาน

8 ออกเยี่ยมนิสิต

9 นิสิตชำระเงินคืนกองทุน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 เชิงปริมาณ

1) นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจำนวน 10 ราย

2.2 เชิงคุณภาพ

1) นิสิตมีอาชีพอิสระเป็นของตนเองก่อนประกอบอาชีพหลักในอนาคต

2) นิสิตสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวจากการประกอบอาชีพอิสระได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นิสิตได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน

2. นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนในการประกอบอาชีพ

3. นิสิตเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจหรืออาจยึดเป็นอาชีพหลักเมื่อสำเร็จการศึกษา


อนงค์ภาณุช  ปะนะทังถิรวิทย์

28 ตุลาคม 2557

หมายเลขบันทึก: 579394เขียนเมื่อ 28 ตุลาคม 2014 08:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 ตุลาคม 2014 08:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับพี่นงค์

นิสิตจะได้มีเงินและได้ฝึกประกอบอาชีพด้วย

ขอบคุณมากๆครับ

พี่หายไปนานมากๆๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี