คิดหรือยังบัณฑิตใหม่

"คิดอย่างบัณฑิต คิดอย่างการเป็นผู้ให้"การรับปริญญาไม่ใช่ความสำเร็จสุดท้ายของชีวิต เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการให้
ให้โอกาสตนเอง โดยการสร้างงาน สร้างชีวิตของตนเอง
ให้ตนเองเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้คืนพ่อแม่
สิ่งที่บัณฑิตจะมีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่การรู้คุณหรือกตัญญู
แต่สิ่งที่บัณฑิตพึงมีมากที่สุด คือ การตอบแทนคุณท่านหรือกตเวที

คุณคิดจะให้อะไรใครบ้างหรือยัง บัณฑิต

จาก แฟนเพจ Edutainer

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)