​วิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภุฏเพชรบุรี และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู่นวัตกรรม” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ มรภ. เพชรบุรี และเชิญผมไปพูดเรื่อง Looking Ahead : Science Education for the 21st Century

          จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๖ ก.ย. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)