พูดได้ ได้ พูดผิด ไม่ได้

"สุจิปุลิ คือ หัวใจนักปราชญ์ สิ่งที่ทำให้นักปราชญ์พลาดมากที่สุด คือ พูดหรือปุจฉา"

ปากเปรียบดังอาวุธยุทธศาสตร์
สร้างอำนาจบารมีที่มุ่งหมาย
เกียรติยศเงินตราอีกมากมาย
ล้วนหาได้จากปากหากพูดเป็น

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คำถามคือ ทำไมต้องฝึกพูด
หลักของหัวใจนักปราชญ์ คือ สุจิปุลิ หรือฟัง คิด พูด เขียน
ฟังไม่ได้ยิน ฟังใหม่ได้
คิดผิด คิดใหม่ได้
เขียนผิด ยางลบ ลิควิดลบได้ แต่...
มีเพียงสิ่งเดียวที่ผิดแล้ว ผิดเลย และแก้ไขอะไรไม่ได้ คือ การพูด
แล้วทำไม คุณไม่ฝึกการพูด

ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร
สอบสัมภาษณ์งาน คือ ด่านแรกที่คุณจะต้องเจอ คุณต้องพูดเป็น
คุณเป็นเจ้าของกิจการจะสื่อสารกับลูกค้า ลูกน้อง คุณต้องพูดเป็น
คุณเป็นพนักงานบริษัท ต้องประชุม มอบหมายงาน นำเสนอ คุณต้องพูดเป็น
คุณเป็นข้าราชการ สั่งการ สอนงาน อยากให้ผู้ใหญ่ดึง ลูกน้องดัน คนเสมอกันยกย่อง คุณต้องพูดเป็น
แล้วทำไม คุณไม่ฝึกการพูด

มนุษย์เป็นเพียงสัตว์ชนิดเดียวที่สื่อสารกันได้ด้วยการพูด
แต่แปลกที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่หัดพูด
แม้แต่คนที่มีเงินเป็นพันล้านอย่างคุณตัน อิชิตัน
เขายังเรียนรู้ที่จะให้โน๊ต อุดมมาสอนพูด
แล้วคุณมีเงินกี่ล้าน คุณจึงไม่ฝึกพูด

พูดจากใจ ไม่ใช่สักแต่เอาปากพูด พูดอย่างไร

อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี
Edutainer คนแรกของประเทศไทย
www.sudpatapee.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)