ความรู้จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แจ้งในที่ประชุม เรื่อง คสช. เน้นเรื่องการปฏิรูปครูมาก เลขาธิการสกอ. กล่าวเปรยเรื่องการพัฒนาครู ครุสภาทำให้เป็นปัญหา เช่นการฝึกสอนต้องฝึกสอนในโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน สมศ. ในขณะที่โรงเรียนที่ขาดแคลนครู ต้องการครูดีๆ ไปพัฒนาการสอน ส่วนเรื่อง แนวคิดระบบการฝึกประสบการณ์ ควรจะได้เงินเดือนระหว่างการฝึกสอน ซึ่งแนวคิดการฝึกสอนที่ดี คือควรฝึกสอนตั้งแต่เทอมที่ ๒ ของปีสี่ และกลับมาเรียนในปีห้าเทอมหนึ่ง และออกไปฝึกสอนอีกครั้งในเทอมสองของปีห้า คณบดีแจ้งว่าปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่มีบัณฑิตครูมากที่สุด ทำไมเด็กเก่งไม่เลือกเป็นครูโรงเรียนสาธิต ซึ่งต้องการคนเก่งคนดี แต่คนบรรจุเป็นครูในโรงเรียนสาธิตเป็นตำแหน่งพนักงาน ส่วนครูของสพฐ.เป็นข้าราชการ การเป็นข้าราชการยังสามารถดึงดูดคนเก่งคนดีได้อยู่ ครูมีความสำคัญกับการพัฒนาชาติมาก เด็กอยุ่กับครู เจอครูมากกว่าหมอ นักเรียนบ่นว่าการศึกษาของไทย เพิ่มการเรียนมาก เพิ่มชั่วโมงเรียน เพิ่มการบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขยันเขียนจังเลยครับ